شرکت انتقال سیال البرز

پمپ های صنعتی تماس با ما خدمات فنی و مهندسی پمپ ها و تجهزات صنعت ساختمان پمپ ها و تجهیزات کشاورزی و باغبانی صفحه اصلی

PUMP&PUMPING SYSTEM


خدمات فنی و مهندسی شرکت انتقال سیال البرز عمدتا در زمینه پمپ های صنعتی صورت می گیردکه از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

طراحی پمپ های سانتریفوژشامل طراحی هیدرولیکی و مکانیکی

شبیه سازی جریان سیال در پمپ ها با استفاده از روش های دینامیک سیالات محاسباتی

طراحی پمپ ها به روش مهندسی معکوس

نقشه برداری،مدلسازی سه بعدی و تهیه مدارک مهندسی پمپ ها با استفاده از نمونه موجود

بازسازی و تعمیرات کلی پمپ های مستهلک در صنایع مختلف

ساخت قطعات یدکی پمپ ها بر اساس نمونه اصلی

تغییرات و بهینه سازی پمپ ها و قطعات یدکی آنها

Contact Us

Unit 2,No.8,Mohseni Alley                                 Tell:+9821-77646610,77534612

Taleghani three way,Tehran                                Fax:+9821-77534457       

Iran                                                                         Email:info@e-s-a.ir

PUMP&PUMPING SYSTEM