شرکت انتقال سیال البرز

پمپ های صنعتی تماس با ما خدمات فنی و مهندسی پمپ ها و تجهزات صنعت ساختمان پمپ ها و تجهیزات کشاورزی و باغبانی صفحه اصلی

PUMP&PUMPING SYSTEM


پمپ های گریز از مرکز با مکش مرکزی

پمپ های گریز از مرکز فشار قوی

پمپ های گریز از مرکز با دبی زیاد

پمپ های گریز از مرکز گل کش

پمپ های گریز از مرکز روغن داغ

CV200 پمپ  گریز از مرکز

MC200 پمپ  گریز از مرکز

پمپ های گریز از مرکز دومکشه

Contact Us

Unit 2,No.8,Mohseni Alley                                 Tell:+9821-77646610,77534612

Taleghani three way,Tehran                                Fax:+9821-77534457       

Iran                                                                         Email:info@e-s-a.ir

الکتروپمپ لجن کش

الکتروپمپ کف کش

الکتروپمپ پروانه ملخی

الکتروپمپ پروانه ملخی

الکتروموتور شناور

پمپ های شناور

الکتروپمپ های شناور آب شور

الکتروپمپ های شناور تک فاز

pumpiran(AG)

PUMP&PUMPING SYSTEM